■ Στοιχεία επικοινωνίας 1/2
  Πολιτική προσωπικών στοιχείων
  Η Onward Manufacturing Company Limited(OMC) θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία εγγραφής μόνο για εσωτερικό μάρκετινγκ και καταγραφή αγοράς
  Ψησταριών. H OMC δεν θα μοιραστεί τα στοιχεία αυτά με καμία άλλη εταιρία.
  * Υποχρεωτικές πληροφορίες
  Ονοματεπώνυμο*  
 
  Διεύθυνση*  
 
Apt/Unit
Πόλη*  
  Περιοχή*  
 
  Ταχυδρομικός κώδικας
 
ΧΩΡΑ:
 
  Τηλέφωνο*  
 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση*  

■ Εγγραφή προϊόντος
  Σειριακός αριθμός*  
  Ο σειριακός αριθμός βρίσκεται στην ταμπέλα της ψησταριάς. Η ετικέτα βρίσκεται στη βάση της ψησταριάς ή στο κουτί.
   Ο σειριακός αριθμός ξεκινάει με ένα γράμμα που ακολουθείτε από μια παύλα “-“ η οποία με τη σειρά της ακολουθείτε από 6 αριθμούς (Χ-123456)
  Αριθμός μοντέλου: *                            
   
  Εμπορος
 
  Ημερομηνία αγοράς *