ΑΝ ξέρετε το συριακό αριθμό της ψησταριάς σας, καταχωρίστε τον για να βρείτε τον οδηγό:
   Συριακός αριθμός*  
  Ο συριακός αριθμός βρίσκετε στην ταμπέλα βαθμονόμησης της ψησταριάς σας. Η ταμπέλα αυτή βρίσκετε στο ντουλάπι της βάσης ή
    στο πίσω μέρος της ψησταριάς.
    Ο συριακός αριθμός ξεκινάει με ένα γράμμα ακολουθείτε από μια παύλα '-' και έξι αριθμούς [Χ-123456].
 
  Αν δεν έχετε το συριακό σας αριθμό μπορείτε να βρείτε τον οδηγό της ψησταριάς σας με βάση το μοντέλο και την
    χρόνιά που το αποκτήσατε:
   Αριθμός μοντέλου *